مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

دکتر محمد نائینی

جراح فک و صورت

کریستین استد

متخصص داخلی ، انکولوژیست
کار از سال 1376

نیکولاس اسپارکس

متخصص داخلی ، دانتیست
کار از سال 1386

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789